Missie

“In deze veranderende tijden is de maatschappelijke opgave van leegstaande binnensteden, centrumrandzones, fabrieksterreinen, kantoren en erfgoed aan de orde van de dag. Er is werk aan de winkel, maar hoe pak je zulke complexe projecten goed aan? Precies daarvoor is Glowingplaces opgericht.

Overheden, eigenaren en ontwikkelende partijen die worstelen met lastige en kostbare transformatieprojecten behoren tot onze klantenkring.

Onze missie is om kansen te creëren, complexe projecten beter behapbaar te maken en energie & vaart in de transformatie te brengen, zodat de plek weer gaat stralen. Dát is waar Glowingplaces voor staat”.

Ben jij een gedreven eigenaar, bestuurder of manager bij overheid of markt? En wil jij een uitdagend transformatieproject tot een succes maken?

Heb je het idee dat het mogelijk moet zijn om een binnenstedelijk gebied of erfgoedcomplex tot ontwikkeling te brengen en er een stralende plek van te maken? 

Dan ben je hier op de juiste plek!

Als je succesvol wil transformeren zul je een hele reeks belangrijke stappen moeten zetten. 

  • Misschien vind je het lastig te overzien welke stappen, op welk moment en met welke partijen. 
  • Misschien vind je het zodanig complex, dat je er niet aan durft te beginnen.
  • Mogelijk ben je als organisatie op het transformatieproject vastgelopen, terwijl je er al heel veel tijd en energie in hebt gestopt. 
  • Wellicht voel je aan dat creatief omdenken noodzakelijk is, maar weet je niet hoe je dat aanpakt. 
  • Misschien heb je behoefte aan een kernachtige ontwikkelvisie die zaken bij elkaar brengt en expliciet maakt, zodat de neuzen dezelfde kant op gaan staan. 
  • Wie weet heb je al een hele duidelijke visie, maar mis je de tools om die te realiseren. En dat zou zonde zijn!

Sandra doet niets liever dan gedreven mensen zoals jij helpen succes te boeken. 

Ze deelt een schat aan kennis en inspiratie met je en denkt mee hoe je het transformatieproject succesvol kunt voortstuwen.

Zodat je proces gaat lopen als een trein en je in staat bent de maatschappelijke en economische waarde te creëren die een hopeloze plek transformeert tot hotspot. Een plek die mensen inspireert en samenbrengt. 

Zelf is Sandra ook zo’n maatschappelijk ondernemer met hart en ziel

Tot in het diepst van haar ziel voelt ze dat ze wil bijdragen aan een mooiere, betere wereld. Maar ze houdt ook van helderheid en structuur.

Het is haar persoonlijke ervaring dat betekenisvol transformeren heel veel voldoening geeft en tot geweldige resultaten leidt.

Met de strategieën die ze toepast, is het haar gelukt om vanuit het niets de grote en succesvolle transformatieprojecten te realiseren waarvan ze droomde.

Natuurlijk niet alleen, maar als vliegwiel in een steeds groter groeiend geheel. En als ik dat kan, dan kan jij dat ook. Daar ben ik van overtuigd!

Want er is werk aan de winkel. In Nederland wemelt het van de incourante centrumgebieden, oude fabrieksterreinen, landgoederen en leegstaande kantoren met onduidelijke toekomstperspectief. Hun bestaansrecht is verdwenen in deze tijd van snelle verandering. De leegstand toont zich als rotte kiezen in ons binnenstedelijk gebied en holt deze uit. Ook komt er per dag een kerk en per week een klooster leeg te staan. Beeldbepalende gebouwen met een grote maatschappelijke waarde, maar lastig te transformeren naar nieuwe betekenis met solide verdienmodel.

Natuurlijk, het is mogelijk om domweg te slopen en snel en safe geld te verdienen met voorspelbare nieuwbouw. Maar hoe lang houdt dat stand? En hoeveel waarde gaat er verloren? Want we zien ook allerlei plekken met een ziel ontstaan de laatste tijd, waar oud en nieuw prachtig samenkomen en die broodnodig nieuw elan geven aan steden en dorpen. Op een duurzame en toekomstgerichte manier. Er broeit iets tussen oude gebouwen en nieuwe ideeën… 

Kennis en inspiratie delen en ontwikkelen. Juist omdat transformatieprojecten geen eenvoudige projecten zijn, vinden we het bij Glowingplaces belangrijk om kennis en inspiratie te delen zodat het makkelijker, sneller en beter kan. Én zodat we meer kunnen genieten met elkaar, juist ook in het proces ernaartoe en het benutten in de tijdelijkheid. Dat voorkomt jarenlang bikkelen, het wiel uitvinden, geld verspillen en demotivatie.

Samen de schouders eronder zetten. Dat is de manier waarop we het liefst werken. Onze insteek is altijd om het beste uit mensen te halen en samen nieuwe procesaanpakken, integrale visies en partnerschappen te ontwikkelen. Binnen de eigen organisatie of interactief met stakeholders. Daarvoor bieden we een scala aan interactieve werkvormen aan. Dit geeft slagkracht aan professionele organisaties en stelt ook niet-professionele partijen in staat om succesvol een transformatieproject te realiseren.

Pionieren. Sandra vindt het mooi om iets vanaf nul op te bouwen en heeft gaandeweg veel ervaring opgedaan in pionieren. De mindset en mentaliteit die daarbij horen, heeft ze zichzelf eigen gemaakt. Dus weet haar te vinden als je hulp zoekt bij het doortastend opzetten van iets nieuws in het werkveld van stedelijke transformatie…. een nieuwe organisatie / nieuwe plek / nieuwe community, you name it.


Zo zet Glowingplaces zich in voor het vitaliseren van onze leefomgeving met stralende en betekenisvolle plekken. En dragen we bij aan versterking en ontwikkeling van ecosystemen in Nederland. 

Ben je benieuwd wat Glowingplaces voor jou kan betekenen? Let’s meet, dan praten we er samen over door.

Na 17 jaar leegstand was deze vergeten oude dame uit 1927 er slecht aan toe. Een ongelooflijk zootje, lekkages, asbest, wirwar van leidingen… Maar na een verbouwing van een kleine 3 maanden, kon ze er weer tegenaan. En maakten tienduizenden mensen kennis met haar charme, zoals hier tijdens het Google Event Benelux.