Over Sandra
“I see beauty

in decline and decay

and a clear path to

glowing places

far beyond

former glory”

Dankzij haar visie en doorzettingsvermogen heeft ze meer kunnen bereiken dan ze ooit had kunnen dromen.

Sandra ziet kansen in de meest uitdagende situaties van leegstand en neergang. Ze is in staat de mogelijkheden te schetsen, mensen te enthousiasmeren en de samenwerkingen op te bouwen die nodig zijn om gebieden te revitaliseren. Van hopeloos naar hotspot. Zo verhoogt ze haar scheppend vermogen en impact telkens weer. 

Zowel voor haarzelf als voor haar klanten streeft ze naar een ideaal transformatieproject: een project dat functioneert als een groeiend, maatschappelijk ontwikkelbedrijf.

Waarin je van betekenis bent voor anderen en dat ook goed is voor jou.

Als businesscoach Stedelijke Transformatie staat ze je graag met raad en daad terzijde. 

Business Coaching

Ze noemt het businesscoaching, omdat je bij stedelijke transformatie altijd op zoek moet naar een nieuw businessmodel voor de toekomst.

De oorspronkelijke functie van het gebied is verloren gegaan of afgekalfd. Je moet op zoek naar nieuwe betekenis en nieuwe energie.

Dat vraagt om een integrale aanpak en duidelijke visie. Met inzet op meerdere vlakken: identiteit – community – samenwerking – economisch – sociaal – fysiek – duurzaam. 

Met inzet op visie-ontwikkeling én placemaking, dat gaat hand in hand.

Veel breder dus dan ruimtelijke ordening, terwijl het in de vakwereld vaak vooral daarom lijkt te gaan. Daarmee doen we onszelf enorm tekort. Een integrale aanpak lijkt misschien ongrijpbaar groot en ja, er komt veel multidisciplinair samenwerken bij kijken. 

Maar de brede scope op het gehele businessmodel van een plek levert juist enorm veel op. Oplossingsrichtingen, samenwerkingen, financiën, draagvlak, trots. Dit is dé manier om een gebied daadwerkelijk van achterstand naar voorsprong te brengen. Met een positief groeieffect dat voelbaar is in stad en regio.

Persoonlijke invalshoek

Mijn persoonlijke drijfveer is om mensen, bedrijven en plekken te laten groeien en bloeien. Te laten strálen, vandaar ook m’n bedrijfsnaam. Telkens weer vind ik het een fantastische uitdaging om iets of iemand van achterstand naar voorsprong te brengen, hoe moeilijk ook.

In mijn persoonlijke leven heb ik dat helaas ook moeten doen. In 2009 heb ik een ernstig ongeluk gehad, waarbij een boom op mijn hoofd is gevallen. Destijds kreeg ik te horen dat ik levenslang gehandicapt zou zijn door niet-aangeboren-hersenletsel (NAH). Maar gelukkig heb ik me weten op te werken van kasplantje tot hard werkende moeder.

Na deze klap heb ik me met hernieuwde energie en motivatie op m’n werk gericht en schijnbaar hopeloze gevallen zoals Mariënhage van de grond getild en mijn eigen bedrijf Glowingplaces gestart.

Inmiddels heb ik NAH geaccepteerd als een onderdeel van mij en pas ik mijn leven aan mijn fysieke toestand aan. Natuurlijk loop ik mezelf nog wel eens voorbij, wie niet? Maar ik heb de omslag gemaakt naar doen wat mijn lichaam nodig heeft om weer in balans te komen. Daardoor voel ik me meer dan ooit aan het roer staan van mijn eigen leven en voel ik me vitaal”.  


Deze fantastische levenservaring zorgt ervoor dat ik me goed toegerust voel om grote, complexe zaken vol zelfvertrouwen aan te pakken. Om de echte oorzaken te durven aanpakken, open te staan voor ideeën en mensen en om stevige keuzes te maken. Ook voel ik me vrij om lichtheid en creativiteit aan het proces toe te voegen 😉 “

Kenmerken van Sandra’s werkwijze:

Verdieping

Integraal werken 

Getrainde omdenkspier

Én vooruitdenken én doen

Verbindingen leggen & community bouwen

Multidisciplinair samenwerken

Ecosystemen revitaliseren

Ontwikkel events

Teambuilding

Doelen halen

Lachen!

Portfolio

Sandra heeft 20 jaar lang als stedenbouwkundige en projectmanager bijgedragen aan de ontwikkeling van Eindhoven Transformatiestad.

Een stad die zichzelf opnieuw heeft uitgevonden, na de economische crisis en verwoestende ontslagrondes bij Philips en DAF in de jaren 90. Die zich inmiddels heeft ontwikkeld tot een onstuitbare energiebal van innovatie, creativiteit en samenwerking. En zo een enorme bijdrage levert aan b.v. Nederland.

Sandra is één van de velen die met de poten in de modder is gaan staan en hard, heel hard heeft gewerkt om deze fantastische transformatie te bewerkstelligen.

Het vliegwiel is op gang gebracht en het effect inspireert!

Ze is dankbaar voor het vertrouwen en de kansen die ze bij gemeente Eindhoven heeft gekregen, om hieraan bij te dragen.

Een aantal sprekende voorbeelden van gebiedsontwikkelingen die Sandra als ‘start-up’ initieerde en tot wasdom bracht, passeren hieronder de revue.

Strijp S


Sandra begon met Strijp S als student in 1998. Iedereen om haar heen zag het leegkomen van dit industriegebied van Philips als een enorm probleem, maar ze dacht daar anders over. 

Tegen de tijd dat Sandra afstudeerde aan de faculteit Bouwkunde van TU Eindhoven, had ze de belangrijkste partijen de ogen geopend voor de kansen van deze 37 hectare grote ‘verboden stad’ met meer dan 150.000 m2 rijksmonumenten en vele andere gebouwen. En hen zó enthousiast gemaakt, dat het project meteen wortel schoot.

Zo kon Sandra na haar studie als ‘broekie’ meteen aan de slag als stedenbouwkundige van Strijp S, dat ze samen met een groot en multidisciplinair team van verschillende organisaties t/m VO stedenbouwkundig plan heeft gebracht.

In de praktijk bleek een belangrijk onderdeel van haar rol het schetsen van economische en sociaal-culturele potentie én het verdedigen van cultuurhistorische waarden: (rijksmonumentale) gebouwen, leidingstelsel, namen, structuren.

Ze had niet verwacht dat ze daar zó haar tong voor blauw moest praten. Ach, het is iets waar veel mensen met een hart voor cultuurhistorie mee worstelen, merkte ze ook in haar werk als vaste adviseur van de Eindhovense monumentencommissie.

Gelukkig heeft de Eindhovense bevolking het gebied met al zijn karakter inmiddels in het hart gesloten en zijn veel gebouwen en leidingstraten behouden en machtig mooi getransformeerd tot unieke, betekenisvolle plekken.

En is Strijp S uitgegroeid tot een enorm belangrijke culturele en economische pijler van Eindhoven en een internationaal tot de verbeelding sprekende gebiedsontwikkeling.

Ongelooflijk mooi om te zien hoe de community op Strijp S zich heeft ontwikkeld tijdens 20 jaar herontwikkelen. Van een ‘bevolking’ van louter Philips-mensen naar een internationale community van ondernemers, bewoners, designers, jeugd en instellingen. Met 1001 kruisverbanden en een fijne, urban look & feel. Sandra komt er nog steeds heel graag!

Stationsgebied

In 2001 kwam het Eindhovense Stationsgebied erbij.  Een megaklus dit 45 hectare grote niemandsland zonder verblijfskwaliteit. Met daarin centraal het sterk verouderde en veel te kleine, rijksmonumentale station.

Voor alle betrokken eigenaren maakte Sandra de ruimtelijke visie ‘Verbinden en verblijven’ (2007), die tot de dag van vandaag leidend is voor de ontwikkelingen in het gebied. 

Ook werkte ze 8 jaar lang aan de vernieuwingsplannen voor het Centraal Station. Na jaren van betoog, ontwerp en onderhandeling boksten Sandra en haar collega’s de forse miljoeneninvestering voor uitbreiding en renovatie van het station voor mekaar.

Inmiddels is in 2018 het vernieuwde Centraal Station Eindhoven opgeleverd, met een zee aan ruimte dankzij de uitbreiding onder de sporen door waar ze steeds op aanstuurde! 

Ook is met het Student hotel de eerste nieuwbouw uit de ruimtelijke visie verrezen en heeft er een tender voor VVV-locatie en Stationsplein plaatsgevonden. Waar veelbelovende plannen onder de naam District-E zijn voortgekomen, met prominent erin de ‘Lichttoren as’ van Station naar Lichttoren uit de ruimtelijke visie.

Momenteel wordt er met nieuw elan gewerkt aan de gebiedsontwikkeling aan de noordzijde van het spoor onder de naam ‘Eindhoven XL’, met een nóg grootser en dynamischer gebiedsontwikkeling dan eerder voorzien. Passend bij de enorme ontwikkeling van Eindhoven. Rijk en Provincie zijn inmiddels als samenwerkingspartners aangesloten.

Mariënhage

In 2011 ontfermde Sandra zich over Mariënhage, een verborgen parel van religieus erfgoed in de Eindhovense binnenstad.
De paters Augustijnen zagen hun aantal slinken en konden de zorg voor de Paterskerk niet langer opbrengen en moesten deze sluiten. Het oude Augustinianum ernaast (ooit door de paters opgericht), was in eigendom van gemeente en had geen duurzame invulling. Het klooster zou op termijn ook leegkomen.
Alle panden waren rijksmonumenten met een grote restauratiebehoefte.

Hartje crisis werd Sandra gevraagd de paters te helpen en een gebiedsontwikkeling tot stand te brengen. Die uitdaging ging ze als projectmanager en planoloog van gemeente Eindhoven graag aan.

Gewend om plekken van grote achterstand naar voorsprong te brengen, ging Sandra aan de slag. Alle randvoorwaarden in beeld brengen en dúrven focussen op het verkennen van kansen. Goede gesprekken voeren met elkaar en begrip krijgen voor elkaars standpunten, waardoor gaandeweg een sterk team ontstond over de muren van organisaties heen. Bouwen aan een community van geïnteresseerden. Stevige stappen durven zetten.

De samenwerking met de Augustijnen ontwikkelde zich bijzonder goed en ze sloegen de handen ineen.

Gezamenlijk durfden ze te gaan voor herontwikkeling in lijn met de eeuwenoude historie: ‘Hart en ziel’ en een focus op eindgebruikers.

Augustijnen en gemeente Eindhoven schreven een marktconsultatie uit en hoewel het hartje crisis was, reageerden maar liefst 29 partijen. Juist vanwege de duidelijke focus. In coöperatie DELA werd de ideale koper gevonden. Die het verhaal van de Augustijnen wilde voortzetten met het eerste Ceremoniehuis van Nederland, een conferentiehotel en een toegankelijke binnentuin.

Maar de herontwikkeling bleek financieel niet haalbaar. Gezamenlijk (DELA, Augustijnen, gemeente) en met veel persoonlijke inzet omdat we het allemaal wilden laten slagen, hebben we het tóch voor elkaar gekregen.
Door een partnerschap te bouwen met Provincie Noord-Brabant en het Nationaal Restauratie Fonds en nieuwe financiële werkvormen te bedenken die het geheel haalbaar maken.

De grootscheepse verbouwing is gereed en op 8 november 2019 heeft DOMUSDELA haar deuren geopend!

VDMA

In 2014 kwam VDMA erbij aan de rand van de Eindhovense binnenstad, oftewel het Van Der Meulen Ansems-terrein zoals het toen heette. Na jarenlang HAAR tong erover breken, heeft Sandra het maar VDMA gedoopt. Super dat dat inmiddels is opgenomen in de volksmond.
Een parkeerterrein met ‘erfgoed zonder status’: een Zusterflat, een Luciferfabriek en een voormalige Ford Garage die al 17 jaar leeg stonden. Met, zo bleek na een tijdje, een krachtige bestuurlijke ambitie om hier een economische motor voor startups te initiëren in combinatie met woningbouw. 

Lerend van Strijp S, dat tijdens de crisis een fantastische ontwikkeling had gemaakt door de tijdelijkheid te benutten, kozen ze niet voor blauwdrukplanning.

Maar voor tegelijkertijd werken aan de duurzame gebiedsontwikkeling én experimenteren in de tijdelijkheid.

Sandra en haar team kregen het voor elkaar dat er werd geïnvesteerd in de oude Garage. Waardoor dit karakteristieke, 2200m2 grote pand uit 1927 niet meer op instorten staat, maar benut kan worden.

De verbouwing was einde zomer 2016 gereed en de eerste 9 maanden deed Sandra, naast het projectmanagement van de totale gebiedsontwikkeling, de placemaking van dit pand met inhoudelijke events erbij.

Voor 35 events was ze de host en mede-organisator. Daar waren grote events bij met duizenden bezoekers en veel exposure in de media. GLOW, Maker Faire, Dutch Design Week, Google ‘Digitale werkplaats’ event, I’m not a tourist Expat Fair, Feelgood Market en meer.

Het droeg enorm bij aan de bekendheid van deze vergeten plek.
Een fantastische en leerzame ervaring, maar omdat het zó snel succesvol was en de vergunningensituatie nog niet goed geregeld, vroeg het veel van haar gezondheid.

Inmiddels is de tender voor de gebiedsontwikkeling van VDMA op de markt en hebben er vele, vele bijzondere events, beurzen en bijeenkomsten plaatsgevonden in de Garage.

Glowingplaces

Steeds vaker vroegen gebiedsontwikkelaars en herbestemmers aan Sandra: “Hoe krijg je het voor elkaar om de transformatieprojecten waar je aan bijdraagt zo succesvol en enthousiasmerend te maken”

Sandra merkte hoe graag ze haar ervaringen deelt met gelijkgestemden. Zeker ook omdat ze weet dat transformatieprojecten verre van eenvoudig zijn. Er komt zó veel bij kijken.

Zo is dan ook Glowingplaces geboren.

Inmiddels doet Sandra niets liever dan ondernemende organisaties te helpen doorbreken met hun transformatieproject vanuit haar bedrijf Glowingplaces. Of het nou overheids- of marktpartijen zijn, dat maakt niet uit. Het gaat om de spirit.

Voor BOEi en Provincie Noord-Brabant werkte Glowingplaces bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van de Dongecentrale in Geertruidenberg.

Ook adviseerde Glowingplaces het ErfgoedLab Brabant bij de opstart van deze stichting, die tot doel de eenzame initiatiefnemer voor herbestemming van erfgoed te helpen om tot daadwerkelijke ontwikkeling te komen.

Sinds 2018 is Glowingplaces in opdracht van Provincie Noord-Brabant verbonden aan het Programma Stedelijke Transformatie, dat gemeenten in Brabant bijstaat bij complexe stedelijke transformatie-opgaven. Sandra is ingehuurd als strategisch adviseur en ondersteunt Provincie en een groot aantal gemeenten in Brabant met advies, in samenwerking met collega’s van de Provincie.

Hoe geweldig is het, dat ik zo daadkrachtige, initiatiefrijke mensen help om impact te hebben en we samen de wereld mooier maken!

Voel jij dat er meer in zit dan eruit komt? Glowingplaces helpt je graag met het bouwen aan een krachtig transformatieproject, dat van betekenis is voor de wijde omgeving en heel veel mensen en dat helemaal aansluit op wat jij kunt bieden. 

Ben je benieuwd wat Glowingplaces voor jou kan betekenen? Let’s meet, dan spreken we het samen door.